Projecte de Vores. REUNIÓ 1. ordre del dia. 20170103

Reunió Projecte de Vores

Lloc: Oficines Consorci del Besòs

Dia: 4 de gener de 2017

Hora: 1:00 (PM)

Durada prevista 1h:3 0min.

 

Ordre del dia.

 • Discutir sobre els objectius del Pla de vores

Us adjunto una proposta esborrany.

 1. Adequar l’espai públic entre el Parc Fluvial del riu Besòs i els barris de l’entorn per a generar dos passeig fluvials que donin continuïtat urbana als dos marges.
 2. Transformar els espais buits sense un ús definit i/o ocupat per aparcaments informals en zones verdes.
 3. Definir els trams dels dos marges i determinar l’àmbit de cada projecte a desenvolupar i calcular el seu cost estimat
 4. Integrar els projectes en marxa en una visió global dels marges del riu com un gran corredor cívic.
 5. Reflexionar sobre la relació de les vores amb els accessos al Parc Fluvial
 6. Preveure l’encaix dels nous ponts entre els dos marges.

 

 • Exposició dels treballs

Exposició dels treballs realitzats per Barcelona Regional.

 

Determinar àmbit de projectes dins de cada tram.

Proposta de trams:

TRAM 1. Desembocadura i carrer de la Torrassa.

TRAM 2. Carrer de La Torrassa i Pont Passadors.

TRAM 3. Pont Passadors i Passera Molinet.

TRAM 4. Passera Molinet i Pont de can Peixauet.

TRAM 5. Pont de can Peixauet i Pont de Santa Coloma.

TRAM 6. Pont de Santa Coloma i Passera de la Casa de les Aigües.

TRAM 7. Passera de la Casa de les Aigües i Pont de Montcada.

TRAM 8. Pont de Montcada fins a la Riera Seca.

 

 

 • Cost dels projectes d’espai públic
  1. Cost per metre quadrat per a tipus d’actuació.
   1. Zona verda enjardinada.
   2. Parc urbà
   3. Reurbanització de carrers

 

 1. Detall d’actuació especifica
  1. Cost aproximat segons BEDEC