Resum eix transversal 1:
Participació, polítiques públiques i mirades del territori besòs